Stuurgroep Bosnie

Sinds 1997 bestaat er vanuit onze kerkelijke gemeente een warm contact met een aantal inwoners van de gemeente Živinice, een plaats zo’n 30 kilometer verwijderd van Tuzla in Bosnië-Herzegovina.

De oorlog is weliswaar voorbij, maar de gevolgen daarvan zijn nog dagelijks zichtbaar. Veel mensen zitten zonder werk en voor jongeren is er weinig toekomstperspectief.

De mensen in Bosnië willen ‘gezien worden’ in hun verdriet, zorgen en reddeloosheid na alle verschrikkelijke gebeurtenissen van de oorlog. Iedereen probeert zo goed mogelijk te overleven, maar hoe doe je dat als je man is omgekomen in de oorlog en je leeft aan de rand van het bestaansminimum?

Temidden van deze moeilijkheden proberen wij als gemeente een lichtpuntje te zijn. Via onze contactpersoon Dzenan Mukić blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in Živinice en probeert de Stuurgroep Bosnië daar door middel van projecten en acties op in te spelen.

Christengemeente in Tuzla

We zijn in contact met een christengemeente in Tuzla onder leiding van een Fins echtpaar, Antti en Ulla Tepponen, dat daar al jarenlang woont en werkt. Op zondag worden er diensten gehouden en de kerk die zij daarvoor gebouwd hebben, is mede door de Gemeente Heusden mogelijk gemaakt.

 

Wij als stuurgroep bezoeken dit echtpaar en hun gemeente altijd wanneer wij in Bosnië zijn en het is iedere keer weer fijn om de warmte van dit samenzijn te ervaren.

Projecten

Door het jaar heen voeren wij enkele terugkerende projecten uit, welke hieronder beschreven zijn. Wij proberen hierbij de lokale middenstand in Bosnië zoveel mogelijk te betrekken. Verder proberen wij eenmalige acties uit te voeren op het moment dat Antti, Ulla en Dzenan dit nodig achten.

Overstromingen

De zomervakantie is ook in Bosnië weer voorbij. Maar een mooie zomer was het niet; het heeft elke dag geregend. Na de overstromingen een fikse tegenvaller: mensen die juist hun huis opgeruimd hadden, konden vaak weer opnieuw beginnen. Ook waren er weer veel landverschuivingen. En zoals altijd en overal werden ook nu de minst bedeelden het hardst getroffen. Een moeilijke tijd voor iedereen maar vooral voor de boeren: van de oogst is waarschijnlijk niet veel te redden en dat betekent dat er voor mens en dier minder te eten zal zijn de komende maanden.

Antti had al eerder aangegeven zorgvuldig met hulpgelden, die wij als gemeente inzamelen, om te willen gaan. Juist na dergelijke rampen, steekt de corruptie in Bosnië nog eens extra de kop op. Eerste hulp was er voldoende, maar de langetermijneffecten van de overstromingen zijn nog maar ten dele in te schatten. De opbrengst van de noodhulpcollecte voor Bosnië wordt dan ook gebruikt voor hulp aan de boeren in de getroffen gebieden rond Tuzla; zij verloren oogst en dieren. In totaal is er 13 ton voedsel voor de varkens en koeien aangeschaft en uitgedeeld.