Ondersteunende activiteiten

Kerkauto

Wie met de auto gehaald wil worden om een kerkdienst bij te wonen kan contact opnemen met degene die op een bepaalde zondag voor deze taak staat genoteerd. Zie hiervoor het kerkblad.

Contact: Dhr. G.A. Bouman - 0416-662170 - g.a.bouman@freeler.nl

Kerktelefoon / Opname op CD

Gemeenteleden die voor een aansluiting op de kerktelefoon in aanmerking willen komen, kunnen die wens kenbaar maken en informatie krijgen over de kosten die daaraan verbonden zijn. Ook is het mogelijk een CD-opname van een dienst te bestellen.

Contact: Dhr. D. Spek - 0416-351663 - dick.spek@hetnet.nl

Crèche

Elke zondagmorgen is er vanaf 9.45 uur in De Open Hof, Breestraat 10, een crèche voor baby's, peuters en kleuters.

Contact: Sonja van Dis-Nieuwkoop

0416-691769


Kerkcollecten

Wie (voor eigen gemak, veiligheid, of om de fiscus te kunnen bewijzen giften aan kerk en diaconie te hebben geschonken) liever geen geld in de collectezakken doet, kan achter in de kerk enveloppen met collectemunten (of collectebonnen van € 5 en € 12,50) verkrijgen. Ingevoegd is een aanwijzing voor de betaling per bank.

Koffiedrinken na de dienst

Regelmatig drinken we na de morgendienst gezamenlijk koffie en fris in De Open Hof. De organisatie ligt in handen van de HVD, de Hervormde Vrouwen Dienst.