Diensten

Reguliere diensten

Elke zondag worden in de Grote of Catharijnekerk twee diensten gehouden, om 10.00 uur en om 17.00 uur. Er wordt uit het Nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk gezongen. Ook komt de gemeente samen op kerstavond (24 december) en kerstmorgen, op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen, op de Goede Vrijdag en de Hemelvaartsdag e"n op de avond van de biddag en de dankdag voor gewas en arbeid.

Kindernevendienst & 10+ Club

Zie pagina jeugdwerk

Doopdiensten

Ouders die hun kind willen laten dopen zijn welkom op de doopzitting die gemiddeld 4 x per jaar wordt gehouden. Tijdens de doopcatechese wordt met de doopouders de doopdienst voorbereid.

Avandmaalsdiensten

Het avondmaal wordt elk jaargetijde gevierd en wel in een morgendienst, die om 10.00 uur begint. Op Goede Vrijdag begint de avondmaalsdienst om 19.30 uur. Op de voorafgaande vrijdag (en op de Witte Donderdag) is er om 16.00 uur een korte avondmaalsdienst in Zorgcentrum Sint Antonius voor de bewoners van dit huis en voor de bewoners van de aanleunwoningen.


Open Deur Diensten

Vier keer per jaar worden op zondagmiddag Open Deur Diensten gehouden. In deze diensten, bedoeld voor jong en oud, is de liturgie (waaronder ook de preek) vooral gericht op hen voor wie kerkgang geen vaste gewoonte is. De commissie zorgt voor wisselende activiteiten.

Contact: Mevr. K.P. Vos - 0416-695469 - kunie@ggmc.nl

Huwelijksdiensten

Om teleurstelling te voorkomen dienen bruidsparen tijdig met enkele mogelijke data scriba en koster te benaderen, voordat andere afspraken worden gemaakt. 

Afscheidsdiensten

Bij overlijden van een gemeentelid gelieve men contact op te nemen met de predikant. Het is mogelijk (en vaak gebruikelijk) in een bijzondere dienst in ons kerkgebouw afscheid te nemen van de overledene. De predikant verzorgt de inrichting van de dienst in overleg met de nabestaanden. 

Voor niet-gemeenteleden is huur van de kerk mogelijk. Inlichtingen bij de kosterij.