Hervormde Cantorij

De Cantorij werd opgericht om dienstbaar te zijn aan gemeentezang en liturgie. Met regelmaat wordt medewerking verleend aan de eredienst, met name op hoogtijdagen en bij bijzondere gelegenheden. 

 

Er wordt gerepeteerd op de donderdagavond in de Open Hof vanaf 20.00 uur. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

 

Contactpersonen

Leo van Ooijen, voorzittter     

0418-552508 - leovanooijen@kpnplanet.nl 

 

Jaco van de Werken, cantor