Pastoraat

Het pastoraat in de gemeente is toevertrouwd aan de predikant en aan de pastorale ouderlingen. Zij komen een aantal keer per jaar bijeen in een consistorievergadering om het bezoekwerk te bespreken.

De predikant

De predikant begeleidt de ouderlingen in hun pastorale werk en doet zelf gericht huisbezoek, o.a. bij zieken en in crisissituaties. Hij werkt samen met de ouderling met bijzondere (missionaire) opdracht in Oudheusden.

Ouderlingen

Er zijn zes wijkouderlingen, elk verantwoordelijk voor de pastorale zorg binnen hun eigen wijk, daarin bijgestaan door een wijkteam, dat naast de wijkouderling bestaat uit een wijkdiaken, een kerkrentmeester en één of meer leden van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst).

 

De wijken zijn als volgt verdeeld:

 

  • Wijk l (Vesting): Mevr. A.A. de Hoop-van der Steld

      0418-562188 - anitadehoop@gmail.com

  • Wijk ll (Vesting): Mevr. A. Timmermans-Vos

      06-20116955 -  anitat4264@gmail.com

  • Wijk lll en IV(Oudheusden): Dhr. J.D. Nederlof

      0416-661168 - jdnederlof@home.nl

  • Wijk V (Aalburg en Wijk): Dhr. A. Smits

      0416-383330 - andresmits@planet.nl

  • Wijk VI (Veen, Kerkverreweide) Dhr. F.W. van Roosmalen

       0416-695320 - dennisenbrenda@hotmail.nl

  • Wijk VlI (Herpt en overigen): Dhr. R. Schippers en
  • Mevr. K.L. Straasheijm- van Zandwijk

       0418-640658 - ronald.schippers.prive@gmail.com

       0416-392192 - ko.korrie@tiscali.nl

 

Er zijn drie ouderling met bijzondere opdracht, te weten:

 

  • Mevr. N. Rijneveld-van Ginkel: missionaire opdracht voor Oudheusden

   0416-691981 - nelrijneveld@hotmail.com

 

  • Mevr. N.M. Luitwieler, jeugdouderling 

   0418-640658 - nmluitwieler@hotmail.com

 

  • Dhr. H.J. de Waal, scriba

   0416-662568 -  huibdewaal@hotmail.com

 

De exacte wijkindeling en de verdere adresgegevens staan in de informatiegids.

Pastorale overschrijving

Wie niet in Heusden, Herpt of Oudheusden woont en toch wil behoren tot de Protestantse Gemeente te Heusden, kan zich pastoraal laten overschrijven.

Informatie over de voorwaarden en de gang van zaken bij de wijkouderling.