Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters zijn belast met het zakelijk beheer. Inkomsten worden gewonnen uit vrijwillige bijdragen, kerkcollecten, de Solidariteitskas, giften en het ophalen van oud papier.

 

Voor de vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks in januari de actie Kerkbalans gehouden. Voor de Solidariteitskas ontvangt ieder in de loop van het jaar een acceptgirokaart; de helft van het bedrag is voor de eigen gemeente, de andere helft voor het landelijke werk van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente van Heusden is verplicht voor elk gemeentelid dit deel van het bedrag over te maken.

 

De rekeningnummers van het college zijn:

 

  • ING Bank: NL21 INGB 0001 1274 61
  • RABO Bank: NL37 RABO 0121 7075 20

 

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende leden:

 

  • Dhr. T, Rijneveld (voorzitter)

   0416-690926 - thomasrijneveld@hotmail.com

  • Mevr. C.H. Zuidema (secretaris)

   0416-859754 - carin.zuidema@gmail.com

  • Dhr. J. Verschoor (penningmeester)

   0183-443090 - h.verschoor@planet.nl

  • Dhr. G.F. de Hoop

   0418-562031 - delkant14@hetnet.nl

  • Dhr. J.G. de Weerd

   0183-442550 - wilhans2planet.nl

 

 

Postadres kerkrentmeesters: Postbus 34, 5256 ZG Heusden.

Ledenadministratie

Adreswijzigingen en andere mutaties dienen te worden doorgegeven aan:

Dhr. T. Rijneveld - 0416-690926   thomasrijneveld@hotmail.com

Kerkelijk centrum de Open Hof

Dit centrum biedt plaats aan vergaderingen, partijen en verjaardagen. Het bevat zalen voor 50 en 100 personen. 

Adres: Breestraat 10.

Beheerders: Echtpaar van der Steenhoven - 0416-662497   vander.steenhoven@hotmail.com

Oud papier

Gebundeld (maar niet in plastic verpakt) oud papier wordt op de eerste woensdag van de maand van 18.00 - 21.00 uur in Oudheusden en Heusden opgehaald. De opbrengst wordt gedeeld door jeugdwerk en kerk.

Coördinator: Henriëtte Besemer - 06-11242813 - fam_besemer@versatel.nl

Kerkblad Vigilate

Dit kerkblad wordt bezorgd of (op verzoek) toegezonden.

Inleveren kopij: Dhr. G.A. Bouman - 0416-662170 - g.a.bouman@freeler.nl