Diaconie

Vanuit ons christelijk geloof willen wij dienstbaar zijn aan de naaste binnen en buiten de eigen protestantse gemeente en het verzachten van noden wereldwijd.

Dit doen wij onder andere door het inzamelen van gaven tijdens erediensten en het verzorgen van het avondmaal.

Ook bieden wij via de wijkteams bijstand aan hen die in nood gekomen zijn, door bijvoorbeeld een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van hulp bij instellingen of het bieden urgente materiële hulp. 

Zo kunt u ons bereiken:

Coert van Dis (voorzitter)

06-13748041 - coert_van_dis@hotmail.com

 

 

Dick Spek (secretaris)

06-51477568 - dick.spek@hetnet.nl

 

 

Rita Morelissen (penningmeester)

06-14696604 - moreli@planet.nl

 

 

John de Nijs (diaken)

06-29461734 - johndenijs@hotmail.com

 

 

Marian Schouten van Loon (diaken)

06-83707329 - schoutenmarian@gmail.com


Wilt u meer weten over ons beleid en onze financiële situatie bekijk dan de volgende documenten:

 

  • Document beleidsplan.
  • Document begroting en jaarrekening diaconie

 

Wilt u geld overmaken naar de diaconie? 

 

Rekeningnummer :NL07RABO0121706605. RSIN nummer (ANBI): 813612809. 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Heusden. 


Wilt u meer weten over de collecte voor Kerk in Actie, de voedselbank of de gemeente Heusden bezoek dan onderstaande websites: