Bestuurlijke organisatie

De Protestantse Gemeente te Heusden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Het bestuur is in handen van de door de gemeente gekozen kerkenraad.

 

Op de bijbehorende pagina’s vindt u een kort overzicht van de diverse geledingen binnen de kerkenraad en van de hen toebedeelde taken. Ook is er een overzicht van de voornaamste adressen.