Actie voedselpakketten Bosnië

Wat is er fijner dan het ontvangen van een groot pakket met allerlei dingendie je prima kunt gebruiken? Zou het geven van zo’n pak niet nog veel mooier zijn? De bijbel zegt van wel: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’, schrijft Paulus in Handelingen 20. Als je kunt geven betekent dat namelijk dat je voldoende bezit. En dat kun jevan de mensen in de vluchtelingenkampen rond Živinice nu nietdirect zeggen. Helaas is het nog steeds nodig dat allerlei mensen vooral ook ‘s winters een steuntje in de rug krijgen. Niet alleen in de kampen is de nood hoog. Ook in Živinice zelf zijn veel mensen die het ’s winters heel zwaar hebben.

 

Buiten de kampen valt het leven in Bosnië voor de meeste mensen niet mee. Ook al is de oorlog nu 18 jaar voorbij, nog steeds dragen vele ouderen - duidelijk in hun gezichten af te lezen - de sporen mee van de gruwelijkheden die zij relatief kort geleden meemaakten. Hun leven is door de bloedige oorlog volledig op zijn kop gezet. Gemis van geliefden, verdriet en wantrouwen, gebrek aan van alles en nog wat dragen zij met zich mee. Toch zie je mensen, vooral jongeren, die er echt iets van willen maken.

 

Uitdelen van pakketten in de vluchtelingenkampen komt ondanks de gelatenheid van de mensen als een groot geschenk. Je ziet mensen die dankbaar en blij zijn met het ontvangen pakket, waar ze ongeveer een maand iets luxer van kunnen leven. Je ziet jonge kinderen, die ondanks de ontberingen een glimlach op hun gezicht toveren bij het ontvangen van een paar ballonnen, wat snoepjes en een knuffel. Je ziet jongeren, die zich proberen te ontworstelen aan de kampen, maar toch weer terug moeten, omdat ze geen werk kunnen vinden. Jongeren die echt wel vooruit willen, maar de kans daarvoor nagenoeg niet krijgen.

 

We zijn blij dat we als christelijke gemeente van Heusden weer de kans hebben om te helpen. Met elkaar kunnen we als gemeente ook daar iets laten zien van de liefde van Jezus. Ook dit jaar willen we graag weer 400 pakketten uitdelen. Een voedselpakket kost 20 Euro. Nodig voor 400 pakketten is dus 8000 euro. We hopen dat we samen zoveel geld bij elkaar kunnen brengen. Op zondag 8 december worden in de kerk weer folders en enveloppen uitgedeeld. Vanaf die dag zullen ook de grote witte dozen weer achter in de kerk staan. Hier kunt u uw bijdrage in doen.

 

U weet het: we geven geen luxe dingen maar algemeen bruikbare voedings- en schoonmaakmiddelen zoals meel en olie, rijst en pasta, zeep en zeeppoeder, koffie en thee. Mocht u rond die tijd niet in de gelegenheid zijn om eenkerkdienst bij te wonen en ontvangt u dus geen folder: uw gift is hartelijk welkom op de rekening van de diaconie (Rabobank 12. 17.06.605 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Heusden). Vermeld u er wel even bij dat het voor voedselpakketten voor Bosnië is. We rekenen op uw aller steun!

 

Tijdens de Open Deur dienst van 17 november j.l. werd reeds een mooi begingemaakt voor de inzameling ten behoeve van de voedseldozen actie. De collecte opbrengst bedroeg Euro 433,18.

 

Heel hartelijk dank.

 

Stuurgroep Bosnië