Gemeentedag

Op zaterdag 21 september a.s. is er weer de jaarlijkse open gemeentedag in en rondom onze kerk. Met activiteiten voor jong en oud waaronder de traditionele BBQ. De dag sluiten we af met een sing-inn waarbij we liederen zingen voor jong en oud met medewerking van onze eigen muzikanten. Geef je op voor de BBQ via opgave@live.nl of via de intekenlijst achter in de kerk vóór 14 september. Nadere informatie volgt via de flyers die worden uitgedeeld achter in de kerk.