Welkom

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Heusden binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

De Protestantse Gemeente van Heusden wil graag een open gemeenschap zijn, niet zonder meer behorend tot een bepaalde stroming binnen onze kerk. Wel een gemeente met liefde voor de aloude belijdenis van de kerk: Jezus is Heer! Vanuit dat geloof zoeken we gemeenschap met allen die het evangelie liefhebben en zoeken naar het Koninkrijk van God.


Kerkdiensten komende weken

                                                                                                                                                                                                      

           

Zondag 25 februari

10.00 uur    Mevr. Ds. L.E.Vos Zwolle                10+club

17.00 uur    Dr. A. Vos, Dordrecht

               

Meer informatie: Vigilate & Zondagsbrief / Preken dominee Verbaas

 

Nieuws